Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Integracja sensoryczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Cel
Celem studiów  z integracji sensorycznej  jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu psychologii rozwoju dziecka, psychologii klinicznej  i  teorią integracji sensorycznej. Studia przygotowują słuchaczy do rozpoznania zaburzenia,   określenia diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej  i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.
 
Korzyści
Studia przygotowują  do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem    i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.
 
Uczestnicy
Studia adresowane  są do absolwentów studiów medycznych, fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów a także terapeutów, oraz dla osób które chcą pogłębić swoja wiedzę na temat pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym.
Integracja
Ciągła integracja
Polityka Prywatności