Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Lean Management

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Celem studiów podyplomowych Lean Management  jest przygotowanie  managerów  i pracowników przedsiębiorstw do  kompleksowego wdrażaniu narzędzi  z zakresu Lean Management zwiększając jakość i wydajność ich produkcji i usług oraz obniżając koszty funkcjonowania przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy. Studia Lean Management mają na celu zapewnienie wiedzy z zakresu wykorzystania metod doskonalenia operacyjnego  w codziennej pracy przedsiębiorstw  oraz rozwinięcie umiejętności doboru i zastosowania narzędzi Lean Management  zarówno do rozwiązywania konkretnych problemów jak i poznanie zasad budowania kultury ciągłego doskonalenia w organizacji.

Korzyści

  • Gratisowy udział w 2 dniowym szkoleniu LeanQ Team o wartości 1800 zł., potwierdzony certyfikatem.

  • Zdobycie najnowszej wiedzy i  praktycznych rozwiązań uzyskanych  przez praktyków  w Polsce i  Europie.

  • Nauczenie się szerokiego spojrzenia na procesy realizowane w firmie produkcyjnej, logistycznej i usługowej oraz mechanizmów kreowania kultury ciągłego doskonalenia. 

  • Ułatwienie uzyskiwania wyników działów w sposób pozytywnie wpływający na finansowe wyniki firmy i zapewnienie trwałości tych wyników w czasie.

  • Wymiana  doświadczenia z innymi uczestnikami studiów, by skorzystać ze sprawdzonych dobrych praktyk oraz wykorzystać możliwość uczenia się na błędach innych.

  • Nabycie umiejętności atrakcyjnego zawodu dla firm stosujących Lean Management lub planujących jego wdrożenie.

Uczestnicy
Studia skierowane są do osób pragnący zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez nabycie kompetencji w zakresie doskonalenia firm, pracowników  firm produkcyjnych, logistycznych i usługowych pragnący zbudować przewagę konkurencyjną firmy w zakresie jakości, efektywności i poziomu kosztów, managerów poszczególnych działów firm zainteresowani poprawą jakości i produktywności oraz terminowości realizacji zleceń; pracowników zajmujących się planowanie i koordynowaniem wdrożeniami działań doskonalących oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanie samodzielnym zwiększeniem efektywności  działań własnych firm.

Lean management
Lean management, zwyczajowo lean (pol. szczupłe zarządzanie) – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty.
Management
Management – film, amerykańska komedia romantyczna z 2008 roku;
Polityka Prywatności