Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw z certyfikatami SAP i ELSE

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Cel
Przygotowanie słuchaczy od strony praktycznej i merytorycznej do pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, jako specjalistów/menedżerów ds. zarządzania łańcuchami dostaw i logistyką. Przygotowanie do zdobycia certyfikatów znajomości informatycznych systemów SAP i ELSE.
 
Korzyści
Podstawową korzyścią z ukończenia studiów jest zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Słuchacz będzie potrafił posługiwać się aktualną wiedzą obejmującą najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe i wybrane elementy logistyki w transporcie.
Ponadto absolwent studiów podyplomowych wiodącej i największej, niepublicznej Uczelni biznesowej w Polsce Północnej wzmacnia swoją pozycję na rynku TSL.
 
Uczestnicy
Studia skierowane są do:
  • osób, które chcą rozpocząć lub już rozpoczęły pracę w przedsiębiorstwachprodukcyjnych i handlowych oraz w firmach oferujących obsługę logistyczną (transportowych, spedycyjnych, operatorów logistycznych);
  • pracowników odpowiedzialnych za funkcje logistyczne w przedsiębiorstwie.
  • przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego,
  • osób chcących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (CPC).
  • osób chcących zdobyć nowe lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe w zakresiezarządzania logistycznego / zarządzania łańcuchami dostaw
Logistyka
Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Logistyka
Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem i zimnem.
Autor: Cyrus II Wielki
Logistyka
Dziś sieciowo rozwijająca się gospodarka daje wartość dodaną wtedy, kiedy ludzie mają odpowiednie kompetencje społeczne. Hierarchiczne struktury zarządzania przedsiębiorstwami, z układem z góry do dołu, są mniej konkurencyjne od tych „poziomych”, które stawiają na kooperację. Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, logistyka łańcuchów dostaw – tego wszystkiego nie da się zrobić bez nowych mechanizmów kooperacyjnych. Kapitał społeczny to nie tylko dobre samopoczucie obywateli wierzących w swój kraj i chodzących głosować. Wzrost kapitału społecznego przynosi efekt ekonomiczny. A Polska ma jego olbrzymi deficyt.
Autor: Michał Boni
Polityka Prywatności