Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Metodyka nauczania języka angielskiego ‒ edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
Celem studiów jest:
  • nabycie niezbędnych kwalifikacji metodycznych do nauczania j. obcego w przedszkolu oraz na pierwszym etapie kształcenia szkoły podstawowej,
  • wyposażenie nauczyciela w wiedzę i kompetencje metodyczne z zakresu metod i technik nauczania języka obcego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej,
  • doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • wzbogacenie umiejętności językowych w zakresie języka danej specjalności.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Edukacja
Należy raczej zarówno rząd, jak i kościół pozbawić wszelkiego wpływu na szkołę.
Autor: Karol Marks, Krytyka programu gotajskiego
Polityka Prywatności