Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Nowoczesne metody fizjoterapii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Cel
Celem studiów jest kształcenie fizjoterapeutów, którzy dzięki wiedzy z zakresu nowoczesnych form i metod oraz umiejętności doboru i wykonywania zabiegów będą mogli znacznie poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii indywidualnej oraz grupowej.,
 
Korzyści
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w oparciu o aktualny dorobek naukowy współczesnej fizjoterapii i umiejętności w zakresie nowoczesnych form i metod terapii.
Dynamiczny rozwój jednostek świadczących usługi w zakresie szeroko pojętej fizjoterapii z jednej strony zwiększa możliwość zatrudnienia, z drugiej powoduje znaczący wzrost konkurencji. Dokształcanie w zakresie nowoczesnych metod nie jest już podyktowane wyłącznie decyzją wyboru, a koniecznością płynącą z wymagań rynku. Wymagania te wzrastają jednocześnie ze strony pracodawców, jak i odbiorców usług, zatem również w sektorze prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej. Program studiów opiewa wokół nowoczesnych form fizjoterapii opartych na najnowszych technologiach oraz uwzględnia komponentę metodyczną w oparciu o naturalne metody terapii. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez profesjonalistów - metodyków i praktyków, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami popartymi wieloletnim doświadczeniem. Część teoretyczna jest prowadzona w formie ciekawych wykładów opartych o najnowsze osiągnięcia naukowe oraz warsztatów, dzięki którym słuchacze przyswajają wiedzę w skuteczny i przyjemny sposób. Udział w zajęciach praktycznych i warsztatach pozwala utrwalić wiedzę, angażuje do samodzielnej pracy oraz umożliwia obserwację profesjonalistów i analizę procedur. Przedstawianie podczas warsztatów i zajęć praktycznych metody analizowane są pod kątem podstaw teoretycznych, metod diagnostycznych, parametrów dawkowania oraz procedur metodycznych wykonywania zabiegów.
 
Uczestnicy
Studia skierowane są do fizjoterapeutów, którzy posiadają minimum wyższe wykształcenie (licencjat) pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe, zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych form stosowanych w fizjoterapii w pracy z pacjentem indywidualnym oraz terapii grupowej.
 
Polityka Prywatności