Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Opieka senioralna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Cel
Celem studiów jest  przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi zarówno w kraju, jak i na rynku zagranicznym.
 
Korzyści
Studia podyplomowe wyposażają odbiorcę w niezbędną wiedzę i praktykę dotyczącą pracy z osobami starszymi. Ponadto oferują one nabycie specjalistycznych kompetencji językowych niezbędnych do pracy zagranicą. Nauka języka odbywać się będzie dwutorowo – w kierunku podstawowej umiejętności komunikowania się oraz fachowego posługiwania się nim w opiece. W związku z coraz większymi wymogami rynku dotyczącymi oczekiwań osób starszych, opiekun dzięki studium staje się jednocześnie animatorem życia społeczno-kulturowego człowieka starszego. Zajęcia, prowadzone przez starannie dobrany zespół doświadczony w pracy z osobami starszymi, umożliwią zdobycie konkretnych kompetencji opiekuńczych.
 
Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych licencjackich, inżynieryjnych oraz magisterskich, osób zainteresowanych tematyką studiów.
Opieka
Opieka – dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb (właściwości ludzkich, będących potrzebą), których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój (doprowadzić jednostkę do dojrzałości) i ciągłość gatunku.
Opieka
Zobaczymy, że matki i ojcowie lepiej opiekują się przybranymi dziećmi, niż swoim własnym synem.
Autor: Leonardo da Vinci
Opieka
Zaopiekuj się mną, nawet gdy powodów brak.
Zaopiekuj się mną mocno tak.
Autorzy: Andrzej Adamiak, Andrzej Senar, Zaopiekuj się mną
Polityka Prywatności