Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Podatki i Doradztwo Podatkowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Znajomość podatków oraz zasad i metod doradztwa podatkowego (w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej czy obrony podatników w sporach z organami administracji skarbowej) to ważny atut na rynku pracy. To także bezpieczeństwo własnego biznesu. Celem studium jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na odpowiedzialne pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów służb finansowo-księgowych.
Podatki
Wyrównywanie szans, warunków i ochrona słabszych musi opierać się nie tylko i nie przede wszystkim na podatkach, ale na powszechnym uczestnictwie we władzy i własności.
Autor: Jacek Kuroń, Na krawędzi, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997.
Podatki
Cofaliśmy się przez ostatnie 30 lat. Bogaci biznesmeni tacy jak ja, nie stwarzają miejsc pracy. One są raczej konsekwencją systemu ekonomicznego, w którym pętla sprzężenia zwrotnego była pobudzana przez konsumentów z klasy średniej – a kiedy oni mają się świetnie, biznesy rosną, zwiększają zatrudnienie i przynoszą zysk właścicielom. Dlatego opodatkowanie bogatych, by finansować inwestycje, przynosi korzyści wszystkim. To wielki interes zarówno dla klasy średniej, jak i dla bogatych.
Autor: Nick Hanauer
Podatki
Podatki to kara, jaką płacimy za miłość do pieniądza.
Autor: Barbara ze Świętochłowic
Polityka Prywatności