Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Przygotowanie pedagogiczne ‒ studia kwalifikacyjne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel
Studia przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.
 
Korzyści
Absolwenci studiów uzyskują świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu/przedmiotów na danym etapie kształcenia, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575)
 
Słuchacz może realizować jeden z etapów edukacyjnych w zależności od posiadanych kwalifikacji do nauczania przedmiotu:
 
  • I etap edukacyjny (klasy I - III szkoły podstawowej),
  • II etap edukacyjny (klasy IV – VIII szkoły podstawowej),
  • III  etap edukacyjny - szkoła ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia).
Polityka Prywatności