Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Cel
Celem studiów jest podniesienie kompetencji w zakresie diagnostyki, tworzenia programów prozdrowotnych i terapeutycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu metod pracy zgodnych z założeniami psychologii zdrowia i rehabilitacji.
 
Korzyści
Student nabywa wiedzę z zakresu psychologii zdrowia, poznaje podstawy psychosomatycznych i somatopsychicznych aspektów zdrowia. Nabywa umiejętności przydatne w diagnostyce oraz tworzeniu programów prozdrowotnych i terapeutycznych zarówno w pracy indywidualnej, jak i w interdyscyplinarnym zespole. Ma możliwość poznać różne koncepcje i techniki w ujęciu holistycznym.
 
Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, które pracują, lub chcą podjąć pracę w placówkach rehabilitacyjnych, leczniczych, psychologicznych (m.in. szpitalach, gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, psychoterapeutycznych), ośrodkach pomocy społecznej, hospicjach, fundacjach, stowarzyszeniach, placówkach oświatowych o charakterze prozdrowotnym oraz centrach pomocy kryzysowej. Szczególnie kierowane do lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych, oligofrenopedagogów, logopedów, coachów zdrowotnych, dietetyków, nauczycieli. Studia skierowane są do osób  pracujących lub pragnących podjąć pracę zarówno w interdyscyplinarnych zespołach, jak i w zakresie własnej działalności.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia zdrowia
Psychologia zdrowia – dział psychologii badający wpływ zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia, a także wpływ ogólnego stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne. Powstała na gruncie medycyny behawioralnej, medycyny psychosomatycznej i psychologii medycznej. Psychologia zdrowia została formalnie uznana w 1979 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Polityka Prywatności