Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Psychotraumatologia w pracy z rodziną

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Cel
Celem studiów jest:
 • przekazanie wiedzy dotyczącej traumy, podstawowych pojęć i definicji, historii pracy z traumą i rozumienia traumy w przeszłości,
 • wyjaśnienie pojęcia traumy jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i życia, umiejętności wstępnej diagnozy różnicowej PTSD i innych zaburzeń;
 • opisanie sposobów opracowywania interdyscyplinarnych planów pomocy;
 • przekazanie wiedzy na temat zjawiska suicydalności jako konsekwencji traumy, żałoba jako stan potraumatyczny – sposoby radzenia sobie, kiedy żałoba trwa zbyt długo;
 • opisu konsekwencji traumy wczesnodziecięcej w rozwoju dziecka i kryzysie adolescentnym;
 • przekazanie wiedzy o psychopatologii więzi i jej konsekwencji, nadużyć seksualnych jako specyficzny rodzaj traumy – rozpoznawanie symptomów, interwencja wobec dziecka i rodziny, planowanie pomocy;
 • opis specyfiki funkcjonowania rodziny kazirodczej;
 • przedstawienie wiedzy o demoralizacji jako następstwo traumy; podatności na uzależnienia jako konsekwencja traumy; 
 • wyjaśnienie czym jest przekaz transegeneracyjny;
 • przedstawienie wiedzy na temat wpływu traumy na funkcjonowanie i rozpad rodziny; dziecko poza własnym systemem rodzinnym – opieka zastępcza i adopcja – motywacja osobista do podejmowania się opieki z poziomu własnej traumy;
 • przekazanie wiedzy o specyfice funkcjonowania zastępczego środowiska rodzinnego;
 • przedstawienie teorii więzi i wpływu więzi na przeżywanie traumatycznych zdarzeń;
 • przedstawienie metod pracy, tworzenia modeli zintegrowanej pomocy, potraumatyczny wzrost; wymiana doświadczeń.
Korzyści
Korzyści płynące z ukończenia studiów to:
 • zdobycie praktycznej wiedzy, narzędzi i profesjonalnego przygotowania pomocnych w pracy z traumą w ramach interwencji, diagnozy oraz konsultacji stabilizujących,
 • możliwość poddania superwizji przypadków z własnej pracy zawodowej,
 • zdobycie umiejętności badania własnego stanu emocjonalnego w kontakcie z osobą po traumie,
 •  wzbogacenie warsztatu pracy,
 •  profilaktyka wtórnej traumatyzacji oraz wypalenia zawodowego.
Polityka Prywatności