Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Specjalista HR

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Sposób prowadzenia zajęć oraz zakres umożliwi uczestnikom sprawne funkcjonowanie w roli Specjalisty ds. HR.
 
Korzyści
Dla uczestników podstawowym atutem będzie zdobycie przewagi na rynku pracy. Program  studiów opiera się na bezpośrednich oczekiwaniach pracodawców: połączeniu na jednym stanowisku specjalisty w obszarze zarówno twardego jak i miękkiego HR. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także  praktyczne umiejętności niezbędne w zarządzaniu pracownikami firmy w obszarach miękkiego  i twardego HR.
 
Uczestnicy Studia skierowane są do pracowników działów personalnych - specjalistów ds. Kadr, specjalistów ds. HR oraz osób aspirujących na takie stanowiska związane z rekrutacją pracowników.
Jednocześnie studia stanowią pożądane źródło wiedzy praktycznej dla menedżerów, kierowników, właścicieli firm oraz pracowników działów personalnych, doradców personalnych, psychologów pracy, a także inne osób, które chcą zdobyć wiedzę i  umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi we wszystkich najważniejszych aspektach.
Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
Polityka Prywatności