Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Studia Menedżerskie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem Menedżerskich Studiów Podyplomowych jest rozwój kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji.
Polityka Prywatności