Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Transport i spedycja z certyfikatem SAP i ELSE. Przygotowanie do certyfikacji CPC

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Cel
Przygotowanie słuchaczy od strony praktycznej i merytorycznej do pracy w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, a także do pracy związanej z szeroko pojętą logistyką. Przygotowanie do zdobycia certyfikatu CPC – przewoźnika drogowego.
 
Korzyści
Podstawową korzyścią jest zdobycie konkretnej wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie reguł rządzących spedycją, transportem. Słuchacz będzie potrafił posługiwać się aktualną wiedzą obejmującą najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe i wybrane elementy logistyki w transporcie. Przygotowany program oraz zdany egzamin wewnętrzny stanowią podstawę do zwolnienia absolwentów z konieczności zdawania państwowego egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Rzeczy (CPC). Ponadto absolwent studiów podyplomowych wiodącej i największej, niepublicznej Uczelni biznesowej w Polsce Północnej wzmacnia swoją pozycję na rynku TSL. Uzyskanie certyfikatu CPC rozszerza możliwości i wzmacnia pozycję pracownika na dynamicznym rynku transportowym.
 
Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności