Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Wycena Nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Program studiów podyplomowych uwzględnia minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Polityka Prywatności