Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie Instytucjami Kultury

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Instytucjami Kultury jest przekazanie wiedzy w zakresie:
  • zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych,
  • umiejętności  planowania  działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem  pozyskania środków finansowych,
  • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami,
  • połączenia wiedzy  teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności