Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie Projektami AGile. Profesjonalny Scrum Master

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy (uczestników) do pełnienia roli SCRUM MASTERA, trenera agile oraz do pełnienia ról odpowiedzialnych za wdrażanie podejść zwinnych w organizacjach realizujących projekty IT oraz w organizacjach przygotowujących się do realizacji tzw. zwinnych transformacji.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności