Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kadry i Płace

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Kadry i Płace nabędą umiejętności do przeprowadzenia rekrutacji i profesjonalnej oceny pracowników oraz nauczą się wdrażać kompetencyjne systemy zarządzania personelem.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności