Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie firmą transportową z certyfikatem SAP i ELSE. Przygotowanie do certyfikacji CPC

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy od strony praktycznej i merytorycznej do pracy w przedsiębiorstwach  transportowych i spedycyjnych, a także do pracy związanej z szeroko pojętą logistyką. Przygotowanie do zdobycia certyfikatu CPC – przewoźnika drogowego.
 
Korzyści
Najważniejszą korzyścią z ukończenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami transportu drogowego rzeczy. Słuchacz będzie potrafił posługiwać się aktualną wiedzą obejmującą najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe i wybrane elementy logistyki w transporcie. Przygotowany program oraz zdany egzamin wewnętrzny stanowią podstawę do zwolnienia absolwentów z konieczności zdawania państwowego egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Rzeczy (CPC). Ponadto absolwent studiów podyplomowych wiodącej i największej, niepublicznej Uczelni biznesowej w Polsce Północnej wzmacnia swoją pozycję na rynku TSL. Uzyskanie certyfikatu CPC rozszerza możliwości i wzmacnia pozycję pracownika na dynamicznym rynku transportowym.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności