Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie ryzykiem w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia dają szansę na poznanie zaawansowanych technik zarządzania ryzykiem dających możliwość optymalizacji własnych decyzji i skupieniu się minimalizacji wpływu zagrożeń oraz wykorzystania szans w instytucjach sektora prywatnego jak i publicznego. Skuteczne wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji wymaga profesjonalnego przygotowania i poznania skomplikowanych procedur, aby osiągnąć zakładane rezultaty i dostarczyć finalnie pożądaną wartość dodaną polegającą m.in. na usprawnianiu procesów i zapewnieniu ciągłej optymalizacji działalności operacyjnej poprzez wypracowywanie właściwych rekomendacji zmian i zaleceń.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem – według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.
Polityka Prywatności