Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel
Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej.
 
Korzyści
Studia umożliwią uczestnikom, którzy dotychczas nie pracowali w podmiotach leczniczych, pozyskanie obszernej wiedzy menedżerskiej niezbędnej w specyficznym obszarze ochrony zdrowia – w zakresie prawnym, administracyjnym, finansowym, inwestycyjnym, kadrowym, budowy marki, marketingu i promocji, jak również pozyskanie umiejętności planowania strategicznego i budżetowania podmiotów leczniczych, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem. Osobom, które już pracują lub zarządzają podmiotami leczniczymi studia umożliwią doskonalenie oraz zwiększenie wiedzy menedżerskiej w ochronie zdrowia w wymienionych zakresach.
Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego i efektywnego zarządzania podmiotami leczniczym.
 
Uczestnicy
Oferta studiów skierowana jest zarówno do zainteresowanych osób spoza branży medycznej, jak i do osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, w tym do osób pracujących samodzielnie (dyrektorzy podmiotów leczniczych, członkowie zarządów spółek szpitalnych, członkowie rad społecznych przy szpitalach, członkowie rad nadzorczych podmiotów leczniczych), do członków niższej i średniej kadry kierowniczej oraz do pracowników działów medycznych, działów finansowo-księgowych i działów eksploatacyjno-administracyjnych w placówkach ochrony zdrowia.
Studia skierowane są m.in. do:
  •  absolwentów wydziałów ekonomii, zarządzania, prawa oraz innych kierunków akademickich, którzy swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z zarządzaniem podmiotami medycznymi,
  • kadry zarządzającej lub pracującej w podmiotach leczniczych, która chce pogłębić swoją wiedzę i umiejętności,
  •  osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z sektorem ochrony zdrowia.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności