Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści
Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także praktyczne umiejętności niezbędne w zarządzaniu pracownikami firmy. Dowiedzą się, w czym tkwi istota skutecznego kierowania ludźmi, w jaki sposób pozyskiwać pracowników, jak efektywnie komunikować się z nimi, jak ich motywować, rozwijać i szkolić oraz jak stworzyć i rozwijać Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w całej organizacji. Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny, równolegle z wykładami prowadzone są zajęcia warsztatowe oraz treningi interpersonalne. Wartością dodatkową jest uzyskanie certyfikatów Franklin University.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności