Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zintegrowany System Informatyczny SAP ERP

Język wykładowy: polski

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów doskonale wykształconych do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. System SAP, dzięki koordynacji procesów produkcyjnych, buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, a studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne i coraz częściej doceniane na rynku pracy umiejętności.

Korzyści
Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia tych studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na standaryzację procesów i skrócenie czasu potrzebnego na ich obsługę. Dzięki systemowi SAP polepsza się organizacja i automatyzacja procesów, a tym samym zwiększa się ich wydajność i opłacalność. Słuchacze nauczą się m.in. szybszego sporządzania raportów dla różnych celów sprawozdawczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych. Absolwenci otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia SAP wydany przez WSB na podstawie licencji SAP.

Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%. Znajomość systemu SAP stwarza możliwość pracy jako specjalista z obszarów: logistyka, planowanie produkcji, planowanie zapotrzebowań, dystrybucja i sprzedaż, kontrola i zapewnienie jakości, produkcja, finanse, utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, kontroling finansowy, konsultant wdrożeniowy, architekt procesów businessowych i wiele innych. Jest to atut, który wykorzystany - może dać absolwentom kierunku bardzo dużą przewagę na rynku pracy.
System
System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy oraz realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność).
Polityka Prywatności