Gdańsk, Polska

Dietetyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Dietetyk to zawód przyszłości! Dietetyk pomaga odnaleźć drogę do zdrowia i klucz do długowieczności człowiekowi funkcjonującemu w wysoko rozwiniętym społeczeństwie. Studiując na kierunku dietetyka zdobędziesz wiedzę umożliwiającą sformułowanie adekwatnej diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego. Podczas zajęć rozwiejemy Twoje wątpliwości dotyczące stosowania różnych modnych diet, abyś mógł służyć profesjonalną pomocą dietetyczną nie tylko swoim pacjentom, ale dbał o prawidłowe odżywianie swoich najbliższych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich absolwentów szkół wyższych nie tylko do medyków! Absolwenci kierunku dietetyka mają możliwość podjęcia pracy zawodowej w:
 • poradniach żywieniowych
 • zakładach żywienia zbiorowego
 • organizacjach konsumenckich
 • klubach sportowych
 • indywidualnej praktyce doradztwa żywieniowego

Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
 • zasadami żywienia człowieka zdrowego
 • zasadami żywienia człowieka chorego
 • oceny stanu odżywienia
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • biochemicznymi podstawami żywienia
 • prowadzenia edukacji żywieniowej
 • psychologią żywienia
 • technologiami gastronomicznymi.
Polityka Prywatności