Liczba studentów na studiach podyplomowych, informacje

Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2015/2016, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 1,8 tys. i wyniosła 151,6 tys. (z czego w uczelniach publicznych studiowało 83,5 tys. osób, a w niepublicznych 68,1 tys.). W odniesieniu do roku akademickiego 2014/2015, w szkołach publicznych odnotowano spadek liczby słuchaczy o 6,7 tys. (tj. 7,4%), a w szkołach niepublicznych odnotowano wzrost liczby słuchaczy o 8,4 tys. (tj. 14,1% w stosunku do poprzedniego roku).
W roku akademickim 2014/2015 w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 13,8 tys. i wyniosła 149,8 tys. (z czego w uczelniach publicznych studiowało 90,1 tys. osób, a w niepublicznych 59,7 tys.).
Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2013/2014 w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 9,0 tys. i wyniosła 163,6 tys. (z czego w uczelniach publicznych studiowało 99,2 tys. osób, a w niepublicznych 64,5 tys.).
Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2012/2013 w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 17,0 tys. i wyniosła 172,7 tys. (z czego w uczelniach publicznych studiowało 102,9 tys. osób, a w niepublicznych 69,8 tys.). Warto zauważyć, że znacznie większy spadek słuchaczy zanotowano w szkołach publicznych (o 14,3 tys., tj. 12,2% w stosunku do poprzedniego roku) niż w szkołach niepublicznych (o 2,7 tys., tj. 3,8%).
Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2011/2012 w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 4,2 tys. i wyniosła 189,6 tys. (z czego 117,1 tys. w uczelniach publicznych, a 72,4 tys. w niepublicznych). Warto zauważyć, że wśród słuchaczy zwiększa się udział szkół niepublicznych (wzrost o 5,4 tys. – 8%) kosztem szkół niepublicznych (spadek o 1,3 tys. – 1,1%).
Kanał RSS dla tej listy


źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
Przeglad_uczelni_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW
miniatura
Polityka Prywatności