Katowice, Polska

Mechatronika dla inżynierów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia mają na celu przygotowanie nowoczesnej kadry inżynierskiej, szczególnie dla regionu województwa śląskiego, w którym to powstają i dynamicznie rozwijają się nowoczesne, duże zakłady przemysłowe o wysokim stopniu automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji w różnych sektorach przemysłu.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.
Polityka Prywatności