Katowice, Polska

Programowanie sterowników przemysłowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy potrzebnej do efektywnego projektowania prostych i złożonych układów automatyki a także nabycie umiejętności wykorzystania sterowników przemysłowych w praktyce.
Polityka Prywatności