Katowice, Polska

Projektowanie i Stylizacja Ubioru

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Celem studiów podyplomowych "Projektowanie i stylizacja ubioru" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji własnych projektów i metod projektowania. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu historii ubioru do XXI wieku; podstaw rysunku żurnalowego i technicznego. Uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania akcesoriów oraz obuwia w oparciu o klasyczne i najnowsze technologie. Pozna zasady stylizacji ubioru i sylwetki. Uczestnik zdobędzie kompetencje do pracy m.in. w charakterze stylisty i projektanta mody, dziennikarza modowego, krytyka mody, managera czy koordynatora kolekcji.

Polityka Prywatności