Kraków, Polska

Dietetyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Studia podyplomowe z zakresu Dietetyki mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie: - oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych - bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności
Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
  • zasadami żywienia człowieka zdrowego
  • zasadami żywienia człowieka chorego
  • oceny stanu odżywienia
  • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
  • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
  • biochemicznymi podstawami żywienia
  • prowadzenia edukacji żywieniowej
  • psychologią żywienia
  • technologiami gastronomicznymi.

Kontakt:

ul. Krowoderska 73
31-158 Kraków

Dziekanat
al. A. Grottgera 1/5
tel. +48 12 423 38 40
Polityka Prywatności