Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja i zarządzanie publiczne

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Podstawowym celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.
Polityka Prywatności