Łódź, Polska

Arteterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www: www.ckp-lodz.pl
Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.
Arteterapia
Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę.

Polityka Prywatności