Łódź, Polska

Architektura wnętrz

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia podyplomowe adresowane są nie tylko do pasjonatów projektowania pragnących zmierzyć się z aranżacją wnętrz własnych domów, mieszkań, biur, sklepów, galerii, przestrzeni w najbliższym otoczeniu ale również do osób wiążących swoją przeszłość z zawodem projektanta wnętrz. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz prywatnych oraz komercyjnych. Główny nacisk kładziony jest na kreatywne podejście do tematu oraz poprawne rozwiązania technologiczno-materiałowe. Bardzo istotny jest proces powstawania projektu i analiza tematu, jak również końcowa prezentacja wybranych rozwiązań i uzasadnienie podjętych decyzji projektowych.
Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura wnętrz
Architektura wnętrz – sztuka kształtowania wnętrz architektonicznych, obejmuje wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.
Architektura
Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.
Autor: Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć
Architektura
Architektura to inspirujący klimat i piękno. To pasja tworzenia dla ludzi w kontekście czasu i miejsca, natury i kultury.
Autor: Tomasz Konior, koniorstudio.pl
Architektura
Postrzegam świat jako coś otwartego, owianego tajemnicą, której żadna nauka nigdy nie odkryje. Architektura odgrywa podstawową rolę w rozumieniu wielu spraw, ponieważ dostarcza przestrzeni do oglądania nieba, ulicy, innych ludzi wchodzących przez drzwi.
Autor: Daniel Libeskind
Polityka Prywatności