Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Inspektor Ochrony Danych

Język wykładowy: polski
Podstawowym celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do niej oraz przygotowanie do pełnienia tej roli w nowych ramach prawnych po wprowadzeniu reformy Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych. Dodatkowe cele studiów:
  • nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
  • umiejętność interpretowania przepisów o ochronie danych osobowych w konkretnych sytuacjach faktycznych (biznesowych, organizacyjnych) i implementowania wymagań prawnych u administratora danych osobowych,
  • nabycie podstawowej wiedzy o współczesnych metodach technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych,
  • nabycie kompetencji do uczestnictwa w postępowaniach prowadzonych przez organ - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Polityka Prywatności