Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Wycena nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Studia przygotowują do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Korzyści

  • Program studiów zgodny z wymogami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r.
  • Studia przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
  • Dla naszych absolwentów Wyceny Nieruchomości możliwość rozpoczęcia w kolejnym roku, od 6 zjazdu, nauki na kierunku Posrednictwo w Obrocie Nieruchomościami,
  • bardzo dobra kadra dydaktyczna - rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski oraz radcy prawni

Słuchacz zdobędzie umiejętność:

  • tworzenia wyceny nieruchomości
  • analizowania, oceniania i prognozowania procesów na rynku nieruchomości,
  • obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
  • opracowywania planów remontowo-modernizacyjnych obiektów budowlanych
  • interpretowania przepisów prawa.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego bez ograniczeń co do poziomu i co do kierunku.

Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Polityka Prywatności