Poznań, Polska

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Asystent
asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności