Poznań, Polska

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Asystent
asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni
Polityka Prywatności