województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia przygotowują nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów nie tylko do profesjonalnego udzielania pomocy czy do koordynowania oraz planowania pracy wychowawczo-opiekuńczej w placówkach oświatowych. Dodatkowo, wyposażają słuchaczy w praktyczne umiejętności wychowawcze oraz dostarczają rzetelnej wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Słuchacze będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu prawnych, psychologicznych i rozwojowych podstaw działalności opiekuńczo-wychowawczej, a także wzmocnić swoje umiejętności tak, by zwiększyć swoje szanse zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńcza – dział pedagogiki. Opisuje, wyjaśnia i optymalizuje szeroko rozumianą działalność opiekuńczo-wychowawczą, podejmowaną wobec dzieci i młodzieży do czasu uzyskania przez nich względnej samodzielności życiowej.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności