Poznań, Polska

Kompleksowa terapia manualna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu

Nadszedł czas zmian, odświeżamy kadrę dydaktyczną i program nauczania zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Kolejna edycja studiów została rozszerzona o dodatkowe zajęcia z diagnostyki radiologicznej i manipulacji stawowych. Nie tracimy czasu na tłumaczenia, tylko polscy wykładowcy, wieloletni praktycy i specjaliści w swoim fachu. Wychodząc na przeciw dzisiejszym trendom program wzbogacamy również o zajęcia z Igłoterapii prowadzone przez jednego z najlepszych instruktorów w kraju Adama Michońskiego.

Oferta studiów KTM skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia i II stopnia kierunków: Fizjoterapia / Rehabilitacja, Pielęgniarstwo oraz do lekarzy.

Cele i zakres merytoryczny

Terapia manualna polega na umiejętnym wykorzystaniu szeregu technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego i kostno-stawowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Składa się z oceny funkcjonalnej pacjenta, precyzyjnej diagnostyki aparatu ruchu, oceny układu mięśniowo-powięziowego i kostno-stawowego oraz zastosowaniu odpowiedniej terapii w różnych jednostkach chorobowych. Może być stosowana samodzielnie bądź jako uzupełnienie innych form terapii.

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii manualnej. Główny nacisk położony jest na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. Słuchacz pozna współcześnie wykorzystywane formy terapii oparte na najnowszych osiągnięciach nauki w modelu EBM i EBP. Program studiów zapewnia słuchaczowi poznanie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym i kostno-stawowym. Wykładowcy, wieloletni praktycy wzbogacą zajęcia i program swoją osobą i doświadczeniem klinicznym.

Każdy słuchacz otrzyma:

  • książkę z płytą DVD „Masaż tkanek głębokich. Materiały pomocnicze do ćwiczeń” dra n. med. Marcina Wytrążka,

  • obszerne materiały dydaktyczne w postaci skryptów,

  • model tensegracyjny

  • Therapy Presser (urządzenie do terapii punków spustowych).

Polityka Prywatności