Szczecin, Polska

Wycena nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.

Kontakt:

ul. Henryka Siemiradzkiego 1A,
71-331 Szczecin
tel. 796 308 468
Polityka Prywatności