Świecie, Polska

Coaching w edukacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia podyplomowe skierowane są do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, osób zatrudnionych w profesjach związanych z pomocą psychologiczną, pedagogiką, resocjalizacją i wychowaniem, osób specjalizujących się w pracy z innymi ludźmi.

Metody coachingowe w świetle najnowszych badań znajdują doskonałe zastosowanie także na sali lekcyjnej, wychowawczej, wykładowej i akademickiej. Nauczyciel / Pedagog / Wykładowca jako coach z większą precyzją i szerszą gamą narzędzi może rozpoznawać i wykorzystywać procesy psychologiczne neurologiczne, które zachodzą w trakcie procesu nauczania (jednostkowo i zespołowo). Dzięki temu może Dobrać odpowiednie metody nauczania, które przyniosą najlepsze efekty w danych warunkach i danym zakresie. Ponadto, w oparciu o swoje doświadczenie pedagogiczne i nabytą wiedzę coachingową, może prowadzić wartościowe procesy rowojowe dla różnych grup uczestników. Znając specyfikę procesucoachingowego, nauczyciel może wpływać na zachowanie uczniów czy uczestników szkoleń, by rozwijać ich talenty i wzmacniać efekty nauczania.

W trakcie zajęć naszej Akademii uczestnicy nie tylko rozwiną konkretne, potrzebne w zawodzie nauczyciela umiejętności. Będą mieli możliwość określenia swojej dalszej drogi rozwoju zawodowego w oparciu o konkretne rekomendacje, otrzymane od trenerów prowadzących. Podczas kursu będziemy także koncentrować się na budowaniu profesjonalnego wizerunku uczestników jako coachów. Cały proces zakończy się superwizją, w trakcie której uczestnicy zaprezentują samodzielnie prowadzone procesy coachingowe. Chcemy, żeby ten proces budował pewność siebie i poczucie wartości uczestników.
Polityka Prywatności