województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Samodzielny koordynator medyczny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do: przygotowanie do zarządzania obiegiem dokumentów w placówce medycznej, pozyskanie umiejętności rozliczania usług świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, przygotowanie do wystawiania zaświadczeń lekarskich i innej dokumentacji medycznej, umiejętność współpracy z pacjentem z zakresu zebrania wywiadu medycznego.
Polityka Prywatności