Warszawa, Polska

Grafika komputerowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Specjalność prowadzona jest w trybie zaocznym i jest przeznaczona dla absolwentów wyższych uczelni po różnych kierunkach studiów, którzy potrafią posługiwać się oprogramowaniem komputerowym ogólnego przeznaczenia i chcą poznać najnowsze tendencje i style w grafice komputerowej oraz zasady tworzenia rozmaitych form graficznych w oparciu o nowoczesne oprogramowanie (np. Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Autodesk 3ds Max, QuarkXPress i inne) a także zrozumieć problemy warsztatowo-graficzne i techniczne w zakresie kreowania obrazu cyfrowego. W zależności od przygotowania i liczby słuchaczy są organizowane grupy na poziomie podstawowym, średnim lub zaawansowanym. Kwalifikacja na studium oraz podział na grupy są dokonywane na podstawie nadesłanych dokumentów: cv, listu motywacyjnego, ankiety i ewentualnie portfolio prac plastycznych w formatach cyfrowych.
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
Polityka Prywatności