Warszawa, Polska

Inżynieria sieci teleinformatycznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studium podyplomowe IST musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Preferowanymi kandydatami są osoby mające kierunkowe wykształcenie z informatyki, telekomunikacji, elektroniki lub dziedzin pokrewnych. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z teleinformatyki w zakresie: systemu operacyjnego MS Windows, protokołu IP, roli routerów, switchy i firewalla w sieci, protokołów http, DNS, poczty elektronicznej.

Studium przeznaczone jest głównie dla osób pracujących w zawodach informatycznych: inżynierów sieciowych, inżynierów systemowych, administratorów sieci, administratorów systemów, specjalistów ds. sieci IT, specjalistów ds. teleinformatyki, oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w obszarze sieci IT, które chcą nabyć lub pogłębić umiejętności w zakresie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w sieciach teleinformatycznych.

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Sieci
Sieci (do 30 lipca 2017: W Sieci, zapis styl. wSieci) – polski tygodnik społeczno-polityczny tworzony w większości przez byłych dziennikarzy „Uważam Rze” i „Rzeczpospolitej”, wydawany od 26 listopada 2012 w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest Jacek Karnowski. Pismo tworzone jest we współpracy z portalem wPolityce.pl oraz wNas.pl, wGospodarce.pl, wSumie.pl, stefczyk.info, gazetabankowa.pl i tygodnikpodlaski.pl oraz telewizją wPolsce.pl
Polityka Prywatności