województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Emisja głosu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Celem studiów jest nabycie umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu:
  • praktyczne przygotowanie do pracy głosem, poprawa nośności wydobywanego dźwięku, odnalezienie optymalnej średnicy głosu, dbanie o prawidłową dykcję i intonację,
  • zapoznanie się z technikami wykorzystywanymi w emisji głosu z uwzględnieniem metod ruchowych (m.in. technika Alexandra),
  • wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny głosu,
  • przygotowanie do wystąpień publicznych (sposoby radzenia sobie ze stresem, kreowanie wizerunku, psychologia kontaktu).
Polityka Prywatności