Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kontrola wewnętrzna i audyt

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel studiów
  • przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu kontrolera wewnętrznego,
  • zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w organizacji,
  • kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu,
  • nauczanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności.
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Kontrola
kontrola administracyjna
Kontrola
Kontrola. Niesamowite są działania ludzi, którzy do niej dążą. Niektóre opierają się na podstępie, inne na małych sztuczkach. Na końcu takie, które prowadzą do wmuszeń. Dlaczego walczymy tak mocno o kontrolę? Bo wiemy, że stracić ją to oddać swój los w ręce innych, a co może być bardziej niebezpieczne?
Postać: Mary Alice Young w serialu Gotowe na wszystko, sez. II, odc. 2
Polityka Prywatności