województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób , ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.
Polityka Prywatności