województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kontroler Finansowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest pokazanie, jak dzięki zastosowaniu narzędzi controllingu można zwiększyć efektywność zarządzania przedsiębiorstwem i usprawnić pracę menedżerów różnych komórek organizacyjnych. Studia są ukierunkowane na prezentację nowoczesnych rozwiązań systemowych oraz pokazanie uczestnikom umiejętności korzystania z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Studia są adresowane przede wszystkim do pracowników działów kontrolingu, specjalistów do sprawa planowania i menedżerów, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

ADRESACI STUDIÓW

Menedżerowie chcący w swojej pracy wykorzystywać narzędzia rachunkowości zarządczej, obecni i przyszli pracownicy działów controllingu, rachunkowości zarządczej i finansów, specjaliści do spraw planowania i budżetowania.
Polityka Prywatności