województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Ochrona Danych Osobowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
CEL STUDIÓW

Zasadniczym celem studiów podyplomowych "Ochrona danych osobowych" jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

ADRESACI STUDIÓW

- Prawnicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych
- Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej
- Pracodawcy
- Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji
- Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia)

Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności