województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Polityka Compliance w organizacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania polityki compliance, w tym strategii etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Uczestnicy nabędą wysoko cenione na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji.

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, umożliwi absolwentowi wzmocnienie pozycji na rynku pracy, bądź jej podjęcie na stanowisku specjalisty, przede wszystkim w branżach szczególnie wrażliwych na wahania kapitału zaufania społecznego.

Polityka compliance, jako instrument zarządzania i profilaktyki nadużyć, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm. Przede wszystkim w tych branżach, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego - czego szczególnym przykładem jest sektor ochrony zdrowia.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na:

- wdrożenie systemu compliance w organizacji
- dostosowanie działań organizacji do wymogów prawnych i obyczajowych
- realizowanie programu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom
- prowadzenie audytu śledczego (przygotowanie, prowadzenie i komunikacja wyników dochodzenia gospodarczego)
- wprowadzanie i utrwalanie etycznych standardów zarządzania w organizacji

ADRESACI STUDIÓW

Polityka compliance, jako instrument zarządzania, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego. Jest to widoczne m.in. na rynku pracy poprzez rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Studia są kierowane do osób, które:

- ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi, lub powstającymi działami compliance
- posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii compliance
- są specjalistami z działów prawnych, audytu, rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, są trenerami wewnętrznymi

Studia powinny być szczególnie atrakcyjne dla przedstawicieli firm, które wchodzą w relacje z instytucjami państwowymi korzystającymi z funduszy publicznych, oraz przedstawicieli tychże instytucji.
Polityka
Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
Polityka
Polityka nie lubi prawdy, zaś prawda nie lubi polityki.
Autor: Jan Stępień
Polityka
Nie ma nie-polityki. Wszystko jest polityką.
Autor: Tomasz Mann
Polityka
Jest to bowiem sekret przyrody i polityki, że bezpiecznie jest zmieniać nieraz wiele mniejszych rzeczy niż jedną wielką.
Autor: Francis Bacon
Polityka Prywatności