województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w mediach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie: zarządzania mediami, marketingu medialnego, dystrybucji filmowej oraz organizacji produkcji w filmie i telewizji, popartej kontaktem z wykładowcami, mających praktyczne doświadczenie w tych dziedzinach.

ADRESACI STUDIÓW

Program studiów adresowany jest do osób pracujących w szeroko rozumianym sektorze medialnym, ze szczególnym uwzględnieniem: stacji telewizyjnych, agencji reklamowych, domów produkcyjnych, studiów filmowych, dystrybutorów i niezależnych producentów, a także absolwentów wszelkich studiów, zarówno humanistycznych, ekonomicznych, jak i technicznych, zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w dziedzinie mediów i podniesieniem swoich kwalifikacji lub planujących w przyszłości podjęcie pracy w sektorze mediów. Mamy nadzieję, że rozszerzony program kolejnej edycji zainteresuje nowa grupę odbiorców.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności