Poznań, Polska

Analizy rynkowe i strategiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, które może w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływać na potencjał przedsiębiorstwa, w tym na osiągane wyniki finansowe. Obserwuje się potrzebę stałego monitorowania otoczenia i dostosowywania przyjętych planów działania do zaistniałych zmian, a także do zaobserwowanych trendów. Rosnąca konkurencja powoduje, że te przedsiębiorstwa, które chcą być liderami na rynku globalnym, regionalnym lub lokalnym, a także te przedsiębiorstwa, które chcą utrzymać pozycję na rynku, muszą myśleć i działać strategicznie. Potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza oraz różnorodne umiejętności analityczne i kompetencje w zakresie dokonywania wyborów strategicznych na podstawie monitorowania otoczenia i diagnozy potencjału przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności