województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

E-Commerce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów podyplomowych e-Commerce jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności z obszaru handlu elektronicznego. Przekazywane koncepcje, metody i narzędzia stanowią bazę umożliwiającą dostosowanie przedsiębiorstw do współczesnej gospodarki cyfrowej. Absolwenci studiów będą również posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności handlowej za pośrednictwem Internetu.
Polityka Prywatności